Helse

Frisøryrket er krevende - både fysisk og psykisk!

God fysisk form er viktig!

En god allmenn helsetilstand er en forutsetning for at du skal lykkes. En frisør står og går hele dagen, og du bør ikke ha skjelett- eller muskelproblemer. Forebygg belastninger med allsidig trening og annen fysisk aktivitet, så reduseres sjansene for skulder og nakkeproblemer.

Frisørfaget legger vekt på opplæring i riktige arbeidsstillinger, og sammen med moderne utstyr og gode lokaler gir dette gode forutsetninger for å unngå belastninger. 

Hudproblemer og kjemikalier

På grunn av det praktiske arbeidet, hvor hendene dine utsettes for mye fuktighet, kan eksem og allergier provoseres fram. Du som søker deg til frisørfaget bør derfor ikke ha allergier eller eksem - eller være disponert for dette. Har du hender som lett blir tørre og såre, sjekk dette med en hudlege før du starter på utdanningen. På denne måten unngår du å oppdage dette etter at du har startet utdanningen. Det samme gjelder dersom du har problemer med luftveiene.

Bedriftene har gode prosedyrer for hudbeskyttelse mot kjemikalier. Bruk av hansker ved kjemiske behandlinger (farging m.m.) er en selvfølge. Hanskebruk anbefales også ved vasking og annet vått arbeid, for å unngå uttørring av huden. De kjemiske produktene er også blitt stadig bedre, og innholder stadig færre allergiframkallende stoffer. Alle produkter i seriøse salonger skal være godkjent av Mattilsynet og i henhold til internasjonalt regelverk fastsatt av EU.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter