Helse

Frisøryrket er krevende - både fysisk og psykisk!

God fysisk form er viktig!

En god allmenn helsetilstand er en forutsetning for at eleven skal lykkes. En frisør står og går hele dagen, og bør ikke ha skjelett- eller muskelproblemer. Forebygg belastninger med allsidigtrening og annen fysisk aktivitet, så reduseres sjansene forskulder og nakkeproblemer.

Opplæringen i frisørfaget legger vekt på riktige arbeidsstillinger, og sammen med moderne utstyr og gode lokaler gir dette gode forutsetninger for å unngå belastninger.

Hudproblemer og kjemikalier.

På grunn av det praktiske arbeidet, hvor hendene utsettes for mye fuktighet, kan eksem og allergier provoseres fram. Elever som søker seg til frisørfaget bør derfor ikke ha allergier eller eksem - eller være disponert for dette. Har man hender som lett blir tørre og såre, må dette sjekkes med en hudlege før man starter på utdanningen. På denne måten unngår man å oppdage dette etter at utdanningen har startet. 
 
Bedriftene har gode prosedyrer for hudbeskyttelse mot kjemikalier. Bruk av hansker ved kjemiske behandlinger (farging m.m.) er en selvfølge. Hanskebruk anbefales også ved vasking og annet vått arbeid, for å unngå uttørring av huden. De kjemiske produktene er også blitt stadig bedre, og innholder stadig færre allergiframkallende stoffer. Alle produkter i seriøse salonger skal være godkjent av Mattilsynet og i henhold til internasjonalt regelverk fastsatt av EU.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter