Fylkeskommunen - fagopplæring

Det er fylkeskommunen som har ansvar for tilbud og organisering av videregående opplæring, inkludert fagopplæring i bedrift.

Oppgavene og ansvaret omfatter å:

 
  • vurdere og godkjenne lærebedrifter, opplæringskontor og opplæringsringer
  • vurdere og godkjenne lære- og opplæringskontrakter
  • veilede og følge opp lærebedrifter
  • tilby etterutdanning til dem som driver fagopplæring i lærebedrifter
  • formidle elever til læreplass i bedrifter
  • utbetale tilskudd til lærebedriftene
  • oppnevne prøvenemnder
  • gi tilbud om opplæring til lærlinger og lærekandidater som ikke kan få opplæring i en lærebedrift
  • godkjenne praksis for praksiskandidater
  • innhente og gjennomgå årlige rapporter fra lærebedriftene

En oversikt over fagopplæringskontorene i fylkene finner du her.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter