Faglig leder

Alle opplæringsbedrifter er pliktige til å ha en faglig kvalifisert leder som er ansvarlig for opplæringen i bedriften.

Faglig leder er den personen i bedriften som godkjenningen som lærebedrift er knyttet til.

Rolle

Det er faglig leder som underskriver lærekontrakten og er den i bedriften som har det overordnede ansvaret for at opplæringen blir gitt i hele læreplanen, og for at lærlingen får den oppfølgningen han eller hun har krav på. I små bedrifter kan faglig leder og veileder/instruktør være en og samme person.

Faglig leder er ansvarlig for å følge opp:

  • Forventningssamtalen: Sørge for å avklare forventninger med en gang lærlingen begynner i bedriften.
  • Ansvar for egen læring: Gi lærlingen ansvar for egen utvikling både på papir og i arbeid.
  • Målene i læreplanen: Gjennomgå planen for opplæring og vise hvordan lærlingen skal nå disse.
  • Omflytting: Dersom lærlingen må flytte til en annen avdeling/bedrift, er det viktig å forberede han/henne på dette.

Den som er faglig leder representerer bedriften i alle forhold vedrørende fagopplæringen.

I forbindelse med kvalitetsløftet ble det vedtatt at alle lærebedrifter må godkjennes på nytt i henhold til de krav som stilles til kompetanse hos opplæringsansvarlig i bedriften, og bedriftens plan for opplæring.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter