Hva innebærer det å være en opplærings- bedrift?

Filmspiller lastes...
Filmen lastes...

Som opplæringsbedrift er du forpliktet til å legge tilrette for at lærlingene kan nå den kompetansen som læreplanen legger opp til.

Tips en venn om denne artikkelen

Har du en eller flere lærlinger må du regne med at dette legger beslag på ressurser i bedriften. Som opplæringsbedrift er du forpliktet til å sørge for at lærlingen når de kompetansemålene som står i læreplanen for frisørfaget, og du er forpliktet til å ha en opplæringsansvarlig (faglig leder).

 

Som godkjent opplæringsbedrift er du pliktig til å: 

 

Å være opplæringsbedrift betyr også at bedriften:

  • tar samfunnsansvar og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn
  • tar et bransjeansvar og sikrer tilstrekkelig antall faglærte i forhold til bransjens behov
  • sikrer rekruttering til egen bedrift
  • får styrket egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring

© 2017 Norske Frisør- og Velværebedrifter