Hva innebærer det å være en opplærings- bedrift?

Filmspiller lastes...
Filmen lastes...

Som opplæringsbedrift er du forpliktet til å legge tilrette for at lærlingene kan nå den kompetansen som læreplanen legger opp til.

Har du en eller flere lærlinger må du regne med at dette legger beslag på ressurser i bedriften. Som opplæringsbedrift er du forpliktet til å sørge for at lærlingen når de kompetansemålene som står i læreplanen for frisørfaget, og du er forpliktet til å ha en opplæringsansvarlig (faglig leder).

 

Som godkjent opplæringsbedrift er du pliktig til å: 

 

Å være opplæringsbedrift betyr også at bedriften:

  • tar samfunnsansvar og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn
  • tar et bransjeansvar og sikrer tilstrekkelig antall faglærte i forhold til bransjens behov
  • sikrer rekruttering til egen bedrift
  • får styrket egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter