Hvordan bli en godkjent opplæringsbedrift?

Godkjenning som lærebedrift forutsetter at to forhold blir ivaretatt:

 1. at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som grunnlag for opplæring i samsvar med målene i læreplanen.
 2. at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3. 

Søknaden om å bli godkjent opplæringsbedrift sender du til din fylkeskommune eller alternativt ta kontakt med ditt opplæringskontor.

I forbindelse med kvalitetsløftet ble det vedtatt at alle lærebedrifter må godkjennes på nytt i henhold til de krav som stilles til kompetanse hos opplæringsansvarlig (faglig leder) i bedriften, og bedriftens plan for opplæring.

 

Før bedriften tar inn en lærling bør du ha tenkt gjennom følgende:

 
 • Kan bedriften gi en opplæring som tilfredsstiller de kravene til innhold som fremgår av læreplanen?
 • Har bedriften kompetanse og ressurser til å følge opp lærlingene?
 • Er ansvaret for inntak, mottak og oppfølgning av lærlingen forankret i styret, ledelsen og arbeidsfellesskapet?
  • Det å ha lærlinger berører hele organisasjonen, og alle ansatte bør kunne forklare hvorfor bedriften har lærlinger. 
 • Det skal utarbeides en intern plan for opplæring av lærlingen. Kan bedriften svar på spørsmål som:
  • Hvor i bedriften skal lærlingen være til en hver tid?
  • Hvem skal være ansvarlig instruktør?
  • Når skal det gjennomføres halvårsundersøkelser? 
 •  Når skal inntaket skje? Hvilke kriterier skal brukes ved utvelgelsen av hvem lærling en skal ansette?

Føler du at dette kanskje er for mye for bedriften, men fremdeles ønsker å ha en lærling? Da kan et opplæringskontor være en god løsning. Les mer om opplæringskontor her.

 

 

Det er mange fordeler med å bli en opplæringsbedrift. Blant annet fordi lærlingen kan: 

 

 • bidrar til økt lønnsomhet for bedriften
 • læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov
 • ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader
 • bidrar til å styrke bedriftens omdømme
 • bidrar til å styrke bransjens fremtid og konkurranseevne
 

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter